Home Over mormels Honden Katten-Huisdieren Prijslijst Links Contact
Algemene Voorwaarden Hond

Algemene Voorwaarden Hondenuitlaat Service Mormels:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer Mormels.

Rechten en plichten opdrachtnemer Mormels:
Loopse honden kunnen niet mee.
De hond(en) wordt op de afgesproken tijden opgehaald en afgeleverd op het adres van de opdrachtgever.
Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).
Opdrachtnemer is door ondertekening van de Algemene Voorwaarden gemachtigd om de hond(en) uit te laten in een door de opdrachtnemer gekozen honden uitlaatplaats.
Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond(en) om.
Opdrachtnemer heeft het recht de hond(en) los te laten lopen, mits anders is afgesproken.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht.
De opdrachtnemer geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie. De opdrachtnemer dient vakanties minimaal twee weken van te voren mee te delen aan opdrachtgever.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelt die de hond(en) ongeschikt maakt voor uitlaten.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor indien er geconstateerd wordt dat de hond(en) een besmettelijke ziekte heeft de hond(en) gedurende deze periode niet met de groep mee te nemen.

Rechten en plichten opdrachtgever:
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) jaarlijks de cocktail enting ontvangen.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.
Opdrachtgever heeft een WA-verzekering inclusief huisdieren.
Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal er, indien mogelijk ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met opdrachtgever worden gezocht.
Opdrachtgever accepteert dat de hond(en) bij thuiskomst vies en nat kunnen zijn.

Aansprakelijkheidsstelling:
Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schaden aan derden worden op opdrachtgever verhaald.
Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de honden gedeeld.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en).
Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt is van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.
Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.
Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

Betalingen:
De vergoeding voor de diensten geleverd door opdrachtnemer geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank/giro van de verstuurde rekening.
Rekeningen worden 1 keer per week gemaakt.
Indien de betaling 14 dagen (na de vervaldatum) achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 21 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag, bij een betalingsachterstand van 21 dagen wordt de hond(en) niet meer uitgelaten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
Indien de vordering uit handen moet worden gegeven zal de opdrachtnemer  de kosten op de opdrachtgever verhalen.

Deze algemene voorwaarden maken onverbiddelijk deel uit van het contract tussen Mormels en de opdrachtgever.

Willy Brinksma
Berkenplein 193
1112 CM Diemen

06 53 61 13 26
info@mormels.com
www.mormels.com