Home Over mormels Honden Katten-Huisdieren Prijslijst Links Contact
Algemene Voorwaarden Huisdieren

Algemene Voorwaarden Huisdierenverzorg Service Mormels:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer Mormels.

Rechten en plichten opdrachtnemer Mormels:
Het dier/de dieren wordt op de afgesproken dag (en) op het adres van de opdrachtgever verzorgt.
Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van het dier/de dieren.
Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met het dier/de dieren om.

Rechten en plichten opdrachtgever:
Opdrachtgever zorgt ervoor dat het dier/de dieren indien van toepassing jaarlijks de entingen ontvangen.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat het dier preventief behandeld worden tegen vlooien, wormen en teken.
Opdrachtgever heeft een WA-verzekering inclusief huisdieren.
Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer, om op kosten van opdrachtgever, medische zorg te verschaffen wanneer opdrachtnemer dit nodig acht.

Aansprakelijkheidsstelling:
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan het dier/de dieren.
Opdrachtnemer is niet direct aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever, mits aantoonbaar gebruik gemaakt van de bij opdrachtnemer aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade.
Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van opdrachtgever.

Betalingen:
Indien de betaling binnen 14 dagen achterwege blijft volgt een verhoging van 10% van het totale bedrag. Indien de betaling binnen 21 dagen niet voldaan is volgt een verhoging van 20% van het totale bedrag.
Indien de vordering uit handen moet worden gegeven, zullen de incassokosten op de opdrachtgever verhaald worden.

Deze algemene voorwaarden maken onverbiddelijk deel uit van het contract tussen Mormels en de opdrachtgever.

Willy Brinksma
Berkenplein 193
1112 CM Diemen

06 53 61 13 26
info@mormels.com
www.mormels.com